Послуги

Своечасні рішення – запорука успіху

Послуги

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 • Досудова процедура урегулювання спорів, медіація
 • Корпоративні та інвестиційні спори
 • Регуляторні, податкові та митні спори
 • Спори в сфері банківського та страхового права
 • Спори, що стосуються контрактних прав та обов’язків
 • Спори з питань нерухомості та будівництва
 • Приватизаційні спори
 • Визнання та приведення до виконання рішень міжнародних судових органів
 • Виконання судових рішень національних судів

ОПОДАТКУВАННЯ ТА МИТНЕ ПРАВО

 • Консультування з питань оподаткування, його оптимізація та планування
 • Захист активів та представництво інтересів у податкових та митних справах
 • Підготовка до податкових перевірок та їх супровід
 • Планування та підготовка до митних процедур, їх реалізація
 • Керування податковими ризиками, їх мінімізація при підписанні комерційних договорів
 • Консультування з питань оподаткування та структуризації капіталу
 • Супровід отримання індивідуальних податкових та митних роз’яснень

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ

 • Здійснення кримінально-правового захисту юридичних та фізичних осіб на всіх стадіях кримінального провадження
 • Захист прав та інтересів свідка, підозрюваного, затриманого, підсудного, засудженого, виправданого
 • Представництво та правова допомога потерпілим; стягнення збитку, завдане злочином
 • Проведення процедур примирення та урегулювання
 • Підготовка та реалізація алгоритму визволення осіб з-під варти
 • Контроль дотримання вимог антикорупційного законодавства

ВІДНОСИНИ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

 • Представництво інтересів та встановлення ділових відносин з органами державної влади
 • Розробка алгоритму дій для реалізації спільних проектів
 • Моніторинг законопроектів, їх правова оцінка, підготовка прогнозів їх реалізації

КОРПОРАТИВНЕ ТА КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО

 • Формування бізнесу та захист інвестицій
 • Корпоративне управління та відповідальність керівництва
 • Корпоративна реструктуризація
 • Спадкування корпоративних прав
 • Корпоративні фінанси
 • Дотримання корпоративних та регулятивних вимог
 • Приватизація та участь в тендерах
 • Комерційні договори
 • Корпоративні розбіжності з питань здійснення комерційної діяльності
 • Комерційні спори, стягнення заборгованості та відшкодування збитків

ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

 • Супроводження виконавчого провадження
 • Аналіз майнового стану
 • Розшук активів
 • Захист інтересів у виконавчому провадженнів
 • Звернення стягнення на активи
 • Перешкоджання незаконному накладенню арешту (заборони) на майно органами ДВС
 • Контроль виконання судових рішень

ПРАВО ЄС

 • Супроводження інвестиційної діяльності
 • Захист інвестицій
 • Корпоративне управління
 • Сертифікація та стандартизація

НЕРУХОМІСТЬ ТА БУДІВНИЦТВО

 • Виявлення ризиків під час купівлі-продажу нерухомості та земельних ділянок
 • Супровід операцій купівлі-продажу нерухомості та земельних ділянок
 • Консультування з питань інвестицій в нерухомість
 • Питання будівництва та розвитку об’єктів інфраструктури
 • Договори оренди
 • Реєстрація права власності на нерухоме майно
 • Реєстрація та зняття обмежень нерухомого майна
 • Майнові спори
 • Стягнення заставного майна

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

 • Регуляторні питання, ліцензування
 • Страхування та перестрахуванн
 • Управління активами
 • Фінансовий лізинг
 • Реструктуризація боргів
 • Звернення стягнення на майно у позасудовому порядку

ТРУДОВЕ ПРАВО

 • Оформлення трудових відносин, працевлаштування іноземців, отримання дозволу на працевлаштування в Україні
 • Кадрова політика та внутрішні трудові документи
 • Комерційна таємниця та конфіденційність інформації
 • Дотримання трудового законодавства під час підписання корпоративних угод
 • Трудові відносини з персоналом, припинення трудових відносин та умови виплати винагород
 • Юридичний аудит з питань трудового права
 • Трудовые споры

Важен не только результат, а и законный способ его достижения